Publikacje

Publikacje

red. Dariusz Wyrwa

1. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Dilemmas of the creation of innovation policy in member states,2018

2. D. Wyrwa,Czynniki kształujące konkurencyjność polskich firm kurierskich,2018

3. D. Wyrwa,Evaluation of the efficiency of the European Union’s innovative policy,2017

4. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Struktury wdrażania regionalnych strategii innowacji w Polsce,2017

5. D. Wyrwa,Ocena polityki innowacyjnej Unii Europejskiej w kontekście regionalnym - problemy metodologiczne,2017

6. D. Wyrwa,Zarządzanie innowacyjnym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej ,2016

7. D. Wyrwa,Wsparcie finansowe inteligentnych specjalizacji regionalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych,2016

8. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Przedsiębiorczość akademicka - postawy przedsiębiorcze studentów,2016

9. D. Wyrwa,Dyfuzja metod zarządzania w klastrach,2016 Kraków

10. D. Wyrwa,Kompetencje pracowników w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw,2016 Toruń

11. D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Quality management systems in competitive strategies of Polish enterprises,2016 Londyn

12. D. Wyrwa,Wyniki działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjność ,2015

13. D. Wyrwa,Innowacyjność przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego w województwie podkarpackim,2014

14. D. Wyrwa,Innowacje w konkurencyjnych strategiach przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego,2014

15. D. Wyrwa,Inteligentne specjalizacje jako instrument rozwoju polskich regionów - szanse i zagrożenia,2013 Katowice

16. D. Wyrwa,Innowacje w strategii rozwoju Unii Europejskiej w obliczu kryzysu,2013 Rzeszów

17. M. Kamiński; M. Merkwa; I. Oleksiewicz; M. Polinceusz; M. Pomykała; J. Rajchel; D. Wyrwa,Protection of individual rights versus state securyty, pod red. I. Oleksiewicz, M. Pomykały i J. Rajchela,2012

18. M. Kamiński; M. Merkwa; I. Oleksiewicz; M. Polinceusz; M. Pomykała; J. Rajchel; D. Wyrwa,Ochrona praw jednostki a bezpieczeństwo państwa,2012

19. D. Wyrwa,Benchmarking regionalnej polityki innowacyjnej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem Regional Innovation Scoreboard - możliwości i ograniczenia,2012 Warszawa

20. D. Wyrwa,Opportunities for Development of Social Economy in Poland,2011

21. S. Dziedzic; K. Kud; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa,Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji WOjewództwa Podkarpackiego na lata 2005-2013,2011

22. S. Dziedzic; K. Kud; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa,The update to the Regional Innovation Strategy for the Podkarpackie province. For the years 2005-2013,2011

23. R. Flis; M. Hajduk-Stelmachowicz; J. Łunarski; J. Stec-Rusiecka; J. Strojny; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, pod red. L. Woźniaka, J. Strojnego i E. Wojnickiej,2010

24. P. Walawender; D. Wyrwa,Wpływ kryzysu na decyzje kadrowe w przedsiębiorstwach Województwa Podkarpackiego,2010

25. T. Gardziel; R. Horbaczek; P. Hydzik; W. Kąkol; M. Kiczek; K. Słomka; P. Walawender; D. Wyrwa; M. Ziaja,Zintegrowany system informacji i prognozowania dotyczący mikroprzedsiębiorczości regionalnej. Studium na przykładzie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości (pod red. P.Hydzika i P.Walawendra),2010

26. D. Wyrwa,The meaning of innovations while shaping progress role of Podkarpackie voivodship,2010 Siedlce

27. D. Wyrwa,Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych,2009

28. D. Wyrwa,Strategic planning in raising region competitiveness,2009

29. D. Wyrwa,Wpływ klastrów na konkurencyjność i innowacyjność regionów,2008

30. D. Wyrwa,Zmiany w systemie kształcenia w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską i realizacją Procesu Bolońskiego, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko,2008

31. T. Cebulak; M. Cierpiał-Wolan; K. Drozd; S. Dziedzic; W. Kalita; J. Kluska; K. Kud; J. Łunarski; A. Sobkowiak; J. Stec-Rusiecka; A. Tomczyk; E. Wałajtys - Rode; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Raport końcowy z Badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, pod red. L. Woźniaka,2008

32. D. Wyrwa,Rola pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw,2008

33. W. Adamski; B. Bembenek; T. Cebulak; M. Cierpiał-Wolan; K. Drozd; S. Dziedzic; A. Grzesik; W. Kalita; J. Kluska; K. Kud; J. Łunarski; A. Nowak; A. Sobkowiak; A. Sobkowiak; J. Stec-Rusiecka; A. Tomczyk; P. Wacnik; E. Wałajtys - Rode; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego,2008

34. D. Wyrwa,Systemy wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie podkarpackim,2007

35. D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Rola Regionalnych Strategii Innowacji w podnoszeniu innowacyjności regionów,2007

36. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Ocena efektywności i ryzyka innowacji,2007

37. L. Woźniak; D. Wyrwa,Biuro wdrażania i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego,2007

38. K. Drozd; K. Kud; D. Wyrwa,Sektor B+R w województwie podkarpackim [w:] Woźniak L., Uwarunkowania rozwoju innowacyjności w województwie podkarpackim,,2006

39. D. Wyrwa,Rola funduszy europejskich we wspieraniu rozwoju konkurencyjności i innowacyjności MŚP w Polsce,2006

40. D. Wyrwa,Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w procesie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce,2005

41. D. Wyrwa,Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw zasilana ze środków publicznych w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.,2004

42. A. Małek; D. Wyrwa,Gospodarka odpadami jako szansa rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia,2003

43. D. Wyrwa,The interested groups in firm and their influence on managements decision in the 21st century,2002

44. D. Wyrwa,Władza a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa.,2001

45. D. Wyrwa,Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach.,2001

46. J. Adamczyk; L. Garbacz; M. Gębarowski; A. Gierczak; O. Gugnin; H. Hall; M. Sołtysiak; J. Strojny; D. Wyrwa; B. Zatwarnicka-Madura,Organizacja konferencji-Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XXI wieku, Katedra Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Polańczyk, 11-13 październik 2001,2001

47. M. Sołtysiak; M. Szałańska; D. Wyrwa,Organizacja konferencji Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Zakopane,2000

48. K. Pikor; D. Wyrwa,Organizacje pozarządowe w Polsce w procesie transformacji,2000

49. K. Kmiotek; D. Wyrwa,Samochód jako narzędzie motywowania w przedsiębiorstwie,2000

50. K. Pikor; D. Wyrwa,Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Polsce,2000

51. D. Wyrwa,Wływ integratywnego stylu zarządzania na efektywność organizacji,2000

52. D. Wyrwa,Wpływ organizacji pozarządowych w Polsce na rozwój społeczno-ekonomiczny,2000

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję