Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje

red. Dariusz Wyrwa
 1. D. Wyrwa,Research methods and techniques applied during preparation of regional innovation strategies of Polish regions, 2021,
 2. D. Wyrwa,Zmiany na rynku pracy wobec rozwoju Przemysłu 4.0, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 3. D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Postrzeganie produktów z etykietami środowiskowymi wobec możliwości formułowania strategii biznesowych, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 4. D. Wyrwa; B. Ziółkowski,The model of circular economy, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 5. J. Strojny; D. Wyrwa,Leed, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 6. M. Hajduk-Stelmachowicz; M. Jankowska-Mihułowicz; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Gospodarka o obiegu zamkniętym, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 7. M. Jankowska-Mihułowicz; M. Moravec; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Etykiety i deklaracje środowiskowe – aspekty normatywne, 2021 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 8. P. Hydzik; M. Sobolewski; D. Wyrwa,Atrakcyjność inwestycyjna a potencjał badawczo-rozwojowy i innowacyjny województwa podkarpackiego - analiza wskaźnikowa, 2019 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 9. T. Shkoda; S. Tsymbaliuk; D. Wyrwa,Remuneration policy in terms of decent work at a regional level , 2019,
 10. D. Wyrwa,Czynniki kształujące konkurencyjność polskich firm kurierskich, 2018,
 11. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Dilemmas of the creation of innovation policy in member states, 2018,
 12. D. Wyrwa,Evaluation of the efficiency of the European Union’s innovative policy, 2017,
 13. D. Wyrwa,Ocena polityki innowacyjnej Unii Europejskiej w kontekście regionalnym - problemy metodologiczne, 2017,
 14. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Struktury wdrażania regionalnych strategii innowacji w Polsce, 2017,
 15. D. Wyrwa,Dyfuzja metod zarządzania w klastrach, 2016 Kraków, FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE,
 16. D. Wyrwa,Kompetencje pracowników w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, 2016 Toruń, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA . STOWARZYSZENIE WYŻSZEJ UŻYTECZNOŚCI \"DOM ORGANIZATORA\", TORUŃ,
 17. D. Wyrwa,Wsparcie finansowe inteligentnych specjalizacji regionalnych w ramach regionalnych programów operacyjnych, 2016,
 18. D. Wyrwa,Zarządzanie innowacyjnym projektem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej , 2016,
 19. D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Quality management systems in competitive strategies of Polish enterprises, 2016 Londyn, CRC PRESS/BALKEMA,
 20. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Przedsiębiorczość akademicka - postawy przedsiębiorcze studentów, 2016,
 21. D. Wyrwa,Wyniki działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw i ich konkurencyjność , 2015, Politechnika Śląska,
 22. D. Wyrwa,Innowacje w konkurencyjnych strategiach przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, 2014, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU,
 23. D. Wyrwa,Innowacyjność przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego w województwie podkarpackim, 2014, Politechnika Śląska,
 24. D. Wyrwa,Innowacje w strategii rozwoju Unii Europejskiej w obliczu kryzysu, 2013 Rzeszów, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 25. D. Wyrwa,Inteligentne specjalizacje jako instrument rozwoju polskich regionów - szanse i zagrożenia, 2013 Katowice, TOWARZYSTWO NAUKOWE ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA ODDZIAŁ W KATOWICACH,
 26. D. Wyrwa,Benchmarking regionalnej polityki innowacyjnej regionów Unii Europejskiej z wykorzystaniem Regional Innovation Scoreboard - możliwości i ograniczenia, 2012 Warszawa, OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE,
 27. M. Kamiński; M. Merkwa; I. Oleksiewicz; M. Polinceusz; M. Pomykała; J. Rajchel; D. Wyrwa,Ochrona praw jednostki a bezpieczeństwo państwa, 2012, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH,
 28. M. Kamiński; M. Merkwa; I. Oleksiewicz; M. Polinceusz; M. Pomykała; J. Rajchel; D. Wyrwa,Protection of individual rights versus state securyty, pod red. I. Oleksiewicz, M. Pomykały i J. Rajchela, 2012, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH,
 29. D. Wyrwa,Opportunities for Development of Social Economy in Poland, 2011, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 30. S. Dziedzic; K. Kud; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa,Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji WOjewództwa Podkarpackiego na lata 2005-2013, 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB,
 31. S. Dziedzic; K. Kud; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa,The update to the Regional Innovation Strategy for the Podkarpackie province. For the years 2005-2013, 2011, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB,
 32. D. Wyrwa,The meaning of innovations while shaping progress role of Podkarpackie voivodship, 2010 Siedlce, PUBLISHING HOUSE OF UNIVERSITY OF PODLASIE,
 33. P. Walawender; D. Wyrwa,Wpływ kryzysu na decyzje kadrowe w przedsiębiorstwach Województwa Podkarpackiego, 2010, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 34. R. Flis; M. Hajduk-Stelmachowicz; J. Łunarski; J. Stec-Rusiecka; J. Strojny; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, pod red. L. Woźniaka, J. Strojnego i E. Wojnickiej, 2010, POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WARSZAWA,
 35. T. Gardziel; R. Horbaczek; P. Hydzik; W. Kąkol; M. Kiczek; K. Słomka; P. Walawender; D. Wyrwa; M. Ziaja,Zintegrowany system informacji i prognozowania dotyczący mikroprzedsiębiorczości regionalnej. Studium na przykładzie Podkarpackiego Obserwatorium Mikroprzedsiębiorczości (pod red. P.Hydzika i P.Walawendra), 2010, BD CENTER (MIŁOCIN),
 36. D. Wyrwa,Strategic planning in raising region competitiveness, 2009, DNIPROPETROVSK UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW (UKRAINE),
 37. D. Wyrwa,Zarządzanie strategiczne w organizacjach pozarządowych, 2009, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 38. D. Wyrwa,Rola pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 39. D. Wyrwa,Wpływ klastrów na konkurencyjność i innowacyjność regionów, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ,
 40. D. Wyrwa,Zmiany w systemie kształcenia w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską i realizacją Procesu Bolońskiego, [w:] Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, pod red. K. Rajchela, G. Lwa i A. Szydełko, 2008, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 41. T. Cebulak; M. Cierpiał-Wolan; K. Drozd; S. Dziedzic; W. Kalita; J. Kluska; K. Kud; J. Łunarski; A. Sobkowiak; J. Stec-Rusiecka; A. Tomczyk; E. Wałajtys - Rode; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Raport końcowy z Badań Foresight. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, pod red. L. Woźniaka, 2008, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 42. W. Adamski; B. Bembenek; T. Cebulak; M. Cierpiał-Wolan; K. Drozd; S. Dziedzic; A. Grzesik; W. Kalita; J. Kluska; K. Kud; J. Łunarski; A. Nowak; A. Sobkowiak; A. Sobkowiak; J. Stec-Rusiecka; A. Tomczyk; P. Wacnik; E. Wałajtys - Rode; L. Woźniak; M. Woźniak; D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, 2008,
 43. D. Wyrwa,Systemy wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 44. D. Wyrwa; B. Ziółkowski,Rola Regionalnych Strategii Innowacji w podnoszeniu innowacyjności regionów, 2007, WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ,
 45. L. Woźniak; D. Wyrwa,Biuro wdrażania i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, 2007,
 46. M. Sołtysiak; D. Wyrwa,Ocena efektywności i ryzyka innowacji, 2007, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 47. D. Wyrwa,Rola funduszy europejskich we wspieraniu rozwoju konkurencyjności i innowacyjności MŚP w Polsce, 2006, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU,
 48. K. Drozd; K. Kud; D. Wyrwa,Sektor B+R w województwie podkarpackim [w:] Woźniak L., Uwarunkowania rozwoju innowacyjności w województwie podkarpackim,, 2006, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 49. D. Wyrwa,Funkcjonowanie organizacji pozarządowych w procesie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce, 2005,
 50. D. Wyrwa,Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw zasilana ze środków publicznych w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej., 2004, AKADEMIA EKONOMICZNA WE WROCŁAWIU,
 51. A. Małek; D. Wyrwa,Gospodarka odpadami jako szansa rozwoju przedsiębiorstw działających na terenie województwa podkarpackiego [w:] Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, 2003, PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOBRZEGU,
 52. D. Wyrwa,The interested groups in firm and their influence on managements decision in the 21st century, 2002, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 53. D. Wyrwa,Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 54. D. Wyrwa,Władza a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa., 2001, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 55. J. Adamczyk; L. Garbacz; M. Gębarowski; A. Gierczak; O. Gugnin; H. Hall; M. Sołtysiak; J. Strojny; D. Wyrwa; B. Zatwarnicka-Madura,Organizacja konferencji-Globalizacja i regionalizacja gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej na początku XXI wieku, Katedra Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów-Polańczyk, 11-13 październik 2001, 2001,
 56. D. Wyrwa,Wpływ organizacji pozarządowych w Polsce na rozwój społeczno-ekonomiczny, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 57. D. Wyrwa,Wływ integratywnego stylu zarządzania na efektywność organizacji, 2000, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLU,
 58. K. Kmiotek; D. Wyrwa,Samochód jako narzędzie motywowania w przedsiębiorstwie, 2000, OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ,
 59. K. Pikor; D. Wyrwa,Organizacje pozarządowe w Polsce w procesie transformacji, 2000, WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA W PRZEMYŚLU,
 60. K. Pikor; D. Wyrwa,Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Polsce, 2000,

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję